Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2013

mojeoczysatwoje
23:59
3460 ab2c
Reposted fromIriss Iriss viainyourheart inyourheart

December 30 2012

mojeoczysatwoje
13:59
nowelovestory.soup.io
— o tu jestem
mojeoczysatwoje
13:59
6642 62fd
Reposted fromkarahippie karahippie viatrzcina trzcina

August 27 2012

mojeoczysatwoje
17:28
Po pros­tu bądź twar­da i łam serca. 

August 25 2012

mojeoczysatwoje
12:29
Teraz jej nie szanujesz, a pomyśl sobie, co byś czuł gdyby miał ją ktos inny.
Reposted fromlabellavita labellavita vianfading nfading
mojeoczysatwoje
12:28
7695 5e19
Reposted fromvoty voty vianfading nfading
mojeoczysatwoje
11:37
9327 9275
piękna.
     
Reposted frompiepszoty piepszoty viamartexxx martexxx

August 24 2012

mojeoczysatwoje
20:35
9294 aad7
Reposted frommaim-me maim-me viafatique fatique
mojeoczysatwoje
20:32
you've reached.
Reposted fromcube cube viafatique fatique
mojeoczysatwoje
20:31
Każdy ma osobę którą kocha w głębi duszy, chociaż wie że  związek z nią nigdy nie będzie miał sensu...
— devilia
Reposted fromdevilia devilia viadefinicjamilosci definicjamilosci
mojeoczysatwoje
20:31
ta twoja wrażliwość kiedyś cię zabije , dziewczyno.
Reposted fromwhateveer whateveer
mojeoczysatwoje
20:31
0151 e6f1
Reposted fromperseweracje perseweracje
mojeoczysatwoje
20:30
raz w życiu zdarza się mężczyzna,
z którym nadajesz nazwy gwiazdom.
— ja jeszcze takiego nie spotkałam.
Reposted fromwhateveer whateveer
mojeoczysatwoje
20:26
0672 bd0e
Reposted fromwhateveer whateveer
mojeoczysatwoje
20:10
3014 f908
Reposted fromdziewcze dziewcze viachyba chyba
mojeoczysatwoje
20:10
8677 fbd9
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viachyba chyba
mojeoczysatwoje
20:10
a tak poza tym, to wcale nie jest okej, nie jest okej, cześć.
— HuczuHucz- Gdyby nie to
Reposted fromkatalama katalama viachyba chyba
20:10
3758 a598 500
Reposted fromjustadream justadream viachyba chyba
mojeoczysatwoje
20:10
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Stachura
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viachyba chyba
mojeoczysatwoje
20:02
0409 389a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl